Textualscholarship.nl is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het (digitaal) editeren, publiceren en analyseren van bronnen en teksten in de ruimste zin van het woord. De site biedt onder andere toegang tot edities, informatie over tools, achtergrondinformatie, praktische aanwijzingen en opinie.

Textualscholarship.nl is een voortzetting van twee eerdere initiatieven: het Platform Teksteditie en de Weblog elektronisch publiceren. De website wil een portal zijn voor onderzoekers, studenten, uitgevers en andere belangstellenden, en staat daarom nadrukkelijk open voor bijdragen over relevante projecten, bijeenkomsten, recente publicaties enzovoort. Opiniërende stukken op textualscholarship.nl verschijnen op persoonlijke titel.

Textualscholarship.nl is een initiatief van het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (KNAW), onder de redactie van Peter Boot,  Joke Roelevink, Herman Brinkman,  Milo van de Pol en Renske Siemens. De redactie kan worden bereikt op het adres info@textualscholarship.nl.