Ter gelegenheid van de oratie van Karin van Dalen-Oskam als bijzonder hoogleraar computationele literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam organiseren Yra van Dijk en Sabine Muller een symposium:

“‘Stop met lezen, ga tellen’, spoorde Franco Moretti letterkundigen een decennium geleden aan. De oproep van de literatuurwetenschapper was niet aan dovemansoren besteed: het bestuderen van grote corpora met digitale methoden geniet een grote populariteit: onder letterkundigen en onder subsidieverstrekkers. Niet alleen grote corpora, ook voor edities, auteursherkenning en stilistiek worden digitale middelen ingezet. In het enthousiasme over de mogelijkheden van de nieuwe technieken, hebben we niet altijd de tijd genomen om stil te staan bij de consequenties ervan voor de letterkunde als discipline. Tegenstemmen beginnen dan ook te klinken. Zo concludeerde Stephen Marche in The LA Review of Books (28 oktober 2012) in een artikel over distant reading: ‘Through the perfection of our smooth machines, we will soon be able to read anything, anywhere, at any time’, maar, concludeerde hij: ‘Insight remains handmade’. Over kwesties als afstand en nabijheid, methode en inzicht, tellen versus lezen, subjectiviteit versus objectiviteit hebben we een symposium georganiseerd, ter gelegenheid van de oratie van Karina van Dalen-Oskam als bijzonder hoogleraar computationele literatuurwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam.”

 

Aanmelden is noodzakelijk via: y.vandijk@uva.nl

 

Hier is het programma van het symposium.