De Middeleeuwse schriftcultuur kenmerkt zich door het overschrijven van teksten door kopiisten. In zijn proefschrift toonde Maarten Prot aan dat kopiisten soms niet nauwgezet kopieerden, maar aanpassingen maakten. Daarnaast maakte Prot inzichtelijk hoe ook gebruikers teksten aanpasten.In het promotieonderzoek van Maarten Prot staan twee teksten centraal uit de Virtutes Apostolorum-serie: de Virtutes Bartholomei en de Virtutes Philippi. In totaal zijn 25 handschriften die deze teksten bevatten met elkaar vergeleken. In zijn analyse stelt Prot voor om tekstvarianten te gebruiken, zowel om verwantschappen tussen handschriften in kaart te brengen alsmede om innovatie in de teksttransmissie op te sporen.

Op basis van deze analyse weet Prot de bestaande opvattingen over de teksttransmissie van de Virtutes Apostolorum-serie te verfijnen. Tegelijkertijd biedt zijn studie inzicht in twee typen veranderingen in het Latijn. In de eerste plaats verduidelijkten kopiisten de tekststructuur van de twee teksten. Daarnaast zijn ook belangrijke verschillen te vinden in onder andere woordvolgorde, woordkeuze, en morfosyntaxis, die ons duidelijk maken hoe het Latijn in de Middeleeuwen werd gebruikt.

Tenslotte blijkt dat de teksten in de Virtutes Apostolorum-serie ook na de teksttransmissie zijn aangepast. Prot bestudeerde twee correctielagen in twee handschriften: één duidelijk gerelateerd aan spelling, een ander gericht op inhoudelijke veranderingen. Deze twee casestudies laten zien dat deze teksten ook later nog aangepast werden.

Zowel kopiisten als gebruikers van de handschriften laten hun sporen achter in de tekstoverlevering, en zijn dan ook stille getuigen van een dynamische middeleeuwse schriftcultuur.

 

Promotie
Promovendus: Maarten Prot
Proefschrift: Textual variety and the linguistic context of the Virtutes Apostolorum
Promotor 1: Prof. dr. P.C.H. Schrijver
Copromotor: Dr. H.G.E. Rose
Datum: 3 september 2013
Tijd: 10:30 tot 11:30
Locatie: Academiegebouw
Zaal: Senaatszaal