Jaap Goedegebuure, emeritus hoogleraar Moderne Nederlandse Letterkunde aan de Universiteit Leiden, houdt op 3 september de 22e Bert van Selm-lezing, getiteld ‘De verboden  vrucht. Over het lezen en herlezen’.Herlezen is een riskant avontuur, zeker als het boeken betreft die de lezer ooit rode oortjes bezorgden. Afgezien van de onvermijdelijke teleurstellingen wanneer men een geliefd boek van lang geleden nog eens opslaat, is de winst die valt te behalen een frisse kijk op het oude en schijnbaar vertrouwde.

Het is zelfs mogelijk om ontdekkingen te doen die men niet voor mogelijk had gehouden. Over de ongestrafte zonde van het lezen en de zondeval én de wederopstanding die men kan beleven in het herlezen gaat de Bert van Selm-lezing van dit jaar.

 
Toegang tot de lezing
Alumni van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, studenten, docenten, vakgenoten en alle andere belangstellenden worden van harte uitgenodigd deze lezing bij te wonen.
De lezing vindt plaats in zaal 011 van het Lipsiusgebouw, Cleveringaplaats 1, van het Witte Sin­gel/Doelencomplex te Leiden en begint om 16.15 uur. Aansluitend wordt een drankje geschonken. De toegang is vrij, maar u dient vroegtijdig een plaats te reserveren door een e-mail te sturen naar r.a.m.honings@hum.leidenuniv.nl.

Aanvragen worden in volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voor nadere informatie: secretariaat van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur, tel. 071-5272604.

Uitgave van de lezing
De tweeëntwintigste Bert van Selm-lezing zal worden uitgegeven door de Stichting Neerlandistiek Leiden in samenwerking met De Ammoniet en zal verschijnen op 3 september 2013. U kunt in het bezit komen van een of meer exemplaren door € 11,50 (of een veelvoud daarvan) over te maken op ING-rekening 3881447 van de Stichting Neerlandistiek Leiden, Postbus 9515, 2300 RA Leiden, onder vermelding van ‘22e Bert van Selm-lezing’. Gelieve bij uw betaling op de overschrijving uw naam én adres te vermelden!
Voor abonnees en leden van de alumnivereniging Siegenbeek bedraagt de prijs € 10,00. De bestelling is op 3 september na afloop van de lezing af te halen of zal na die datum worden toegezonden. 
 
Meer informatie
Voor meer informatie verwijzen we u graag naar onze website: www.bertvanselmlezing.leidenuniv.nl. Op die plaats staat te lezen hoe u zich kunt opgeven als abonnee en hoe u in het bezit kunt komen van exemplaren van eerdere lezingen voor een gereduceerde prijs.