Is de Nederlandse romantiek een zoekgeraakte stroming? Het was ooit een gangbare opinie dat de internationale romantiek aan Nederland grotendeels is voorbijgegaan, maar inmiddels kunnen we niet meer zonder de term. De Jacop van Lennep-lezing van dit jaar wordt gehouden door Wessel Krul, hoogleraar cultuurgeschiedenis aan de RUG.

Is de Nederlandse romantiek een zoekgeraakte stroming? Het was ooit een gangbare opinie dat de internationale romantiek aan Nederland grotendeels is voorbijgegaan. Inmiddels kunnen we niet meer zonder de term, als we de Nederlandse schilderkunst en literatuur van de eerste helft van de negentiende eeuw willen beschrijven. De Nederlandse romantiek was en bleef echter zeer Nederlands. Aan hartstocht ontbrak het niet, maar we vinden die vaak op onverwachte plaatsen.

Wessel Krul

Prof. dr. Wessel Krul is hoogleraar cultuurgeschiedenis van de moderne tijd aan de Rijksuniversiteit Groningen.  Hij maakte naam met zijn studie over het leven en werk van Johan Huizinga (1872-1945) en werkte als redacteur en auteur mee aan talloze bundels als Romantiek en historische cultuur (1996) en Geschiedenis is als een olifant. Een keuze uit het werk van E.H. Kossmann (2005).

Jacob van Lennep-lezing

De Jacob van Lennep-lezing is een jaarlijks op de eerste donderdag van oktober terugkerende publiekslezing op het terrein van de Nederlandse literatuur en cultuur van de negentiende eeuw. Zij is, op initiatief van de leerstoelgroep Moderne Nederlandse letterkunde van de Universiteit van Amsterdam, de Werkgroep De Negentiende Eeuw en Academisch-cultureel centrum Spui 25 te Amsterdam, in het leven geroepen bij gelegenheid van het afscheid van Marita Mathijsen als hoogleraar Moderne Nederlandse letterkunde aan de Universiteit van Amsterdam om de negentiende-eeuwse cultuur onder de publieke aandacht te blijven brengen.

Aanmelden

Toegang tot de activiteiten van SPUI25 is gratis. Aanmelden is niet vrijblijvend. Wij rekenen op uw komst. Bent u verhinderd, dan graag doorgeven via spui25@uva.nl | 020 525 8142.

 

Bron: http://www.spui25.nl/programma/item/03.10.13—jvl-lezing.html