De Staat van het Boek 2013 staat in het teken van verandering. Nederland en Vlaanderen ontwikkelden samen een actieprogramma voor het gehele Nederlandstalige boekenvak. In april gaf Vlaanderen de aftrap, in november sluit de KVB het aactiejaar af met haar vijfde symposium voor het Boekenvak.Hoe passen uitgevers en boekverkopers zich aan de nieuwe realiteit aan? Hoe vinden we als vak met nieuw elan de weg omhoog? Wat kunnen we van elkaar leren, ook over de grenzen?
Kunnen wij, zoals de oprichters van de Vereeniging ter bevordering van de belangen des Boekhandels (nu KVB) in 1815 stelden, ‘Het diep verval van de boekhandel in ons land [bestrijden door] met gepaste middelen de oorzaken van dit verval zelve weg te nemen’?