Het honderdste geboortejaar van Simon Carmiggelt, chroniqueur van het dagelijkse leven, is voor het Persmuseum in Amsterdam reden om een tentoonstelling te wijden aan de grootmeester van de kleine stukjes op pagina drie van Het Parool.
Nam hij in zijn cursiefjes zelden een uitgesproken standpunt in, in zijn politieke activiteiten deed hij dat des te meer. Extreme politieke denkbeelden en totalitaire regimes waren hem een doorn in het oog. De expositie besteedt aandacht aan zijn betrokkenheid tijdens de Tweede Wereldoorlog bij het illegale blad Het Parool en aan zijn geƫngageerde activiteiten, onder andere voor Amnesty International.

Natuurlijk komt ook zijn commerciƫle succes aan bod, met bundels als Kroeglopen waarvan honderdduizenden werden verkocht.
Verder is er aandacht voor Carmiggelts voorbeelden zoals Herman Heijermans, voor bewonderaars en navolgers als Sylvia Witteman en voor de samenwerking met illustratoren als Charles Boost.

Behalve boeken, pamfletten, tekeningen en kranten is er veel bewegend beeld te zien: Carmiggelt was een graag geziene gast op tv, waar hij zijn cursiefjes voorlas en soms zelf optrad in sketches of shows.

bron:http://www.persmuseum.nl/nieuws/chroniqueur-van-dagelijks-leven-simon-carmiggelt