De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde reikt elk jaar een wetenschappelijke prijs uit met betrekking tot een van de onderzoeksgebieden die tot haar bevoegdheid behoren.

Met de wetenschappelijke prijs van de KANTL voor cultuurstudie wordt in 2014  een wetenschappeijke studie bekroond over het thema

‘Nederlandse literatuur en interculturaliteit’.

De prijs bedraagt 1240 euro.

De uiterste datum van inzending is 11 december 2013. Zowel gepubliceerde als niet gepubliceerde studies komen in aanmerking. De inzendingen moeten in drie exemplaren bezorgd worden aan het secretariaat van de KANTL, Koningstraat 18, 9000 Gent.

Op de website van de KANTL vindt u een overzicht van de thema’s van de wetenschappelijke prijzen van de Academie tot 2018.

bron: http://www.kantl.be/