Bij wijze van afsluiting van zijn fellowship Digital Humanities presenteert op 15 januari 2014 in de Koninklijke Bibliotheek de taalkundige Marc van Oostendorp de resultaten van zijn onderzoek naar ritme in Nederlandse teksten in een Engelstalige publiekslezing.

Meer informatie