Alle belangstellenden zijn welkom!

Plaats: Bilderdijk-Museum, De Boelelaan 1105 (gebouw Vrije Universiteit), kamer 1B-21, 1081 HV

Programma:

13.00 Ontvangst
13.30 Ledenvergadering

Sprekers ‘Bilderdijk biografisch’:
14.00 Eva Rovers, biografe van Boudewijn Büch
14.45 Pauze
15.10 Gerard Leliefeld, schrijver van: ‘Over het leven van een zonderling genie: mr. Willem Bilderdijk’ en: ‘Bilderdijk en de Verlichting’
15.20 Rick Honings, co-auteur van: ‘De gefnuikte arend: het leven van Willem Bilderdijk’
15.50 Marinus van Hattum, bezorger van ‘Mr. W. Bilderdijk’s briefwisseling: 1798-1806’

Bron: Neder-L