De toekomst van erfgoed in een digitale cultuur ligt in het hergebruik. Dit stelt Julia Noordegraaf in haar oratie. Na een periode van grootschalige digitalisering is het nu van belang de nieuwe, digitale collecties te gebruiken.

Cultureel erfgoed is van belang voor onze identiteit: we bewaren culturele objecten en tradities om te bepalen wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe gaan. Het huidige, digitale tijdperk is van grote invloed op de manier waarop erfgoed ontstaat, circuleert en wordt geduid. Digitalisering stelt ons voor nieuwe uitdagingen: we krijgen er steeds meer erfgoed bij, het nieuwe, digitale erfgoed is technisch complex en dus lastig te bewaren, het kent een bredere verspreiding maar wordt ook meer betwist. Het biedt ook nieuwe kansen: de digitale erfgoeddata zijn een schatkamer voor de digitale Geesteswetenschappen en voor de toepassingen die het publieksbereik vergroten. Aan de hand van voorbeelden van lopend en toekomstig onderzoek betoogt Noordegraaf dat digitalisering van erfgoed de moeite meer dan waard is: wat je er in stopt (enter) komt er later verrijkt weer uit (return – on investment).

Mw. prof. dr. J.J. Noordegraaf, hoogleraar Erfgoed en digitale cultuur:De digitale erfenis – enter en return.

Meer informatie