Op woensdagmiddag 16 april a.s. wijdt de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde haar jaarlijkse themamiddag aan de toekomst van het wetenschappelijk tijdschrift binnen de neerlandistiek.

Vijf sprekers gaan in op de gevaren en vooral ook de nieuwe mogelijkheden die deze ontwikkelingen bieden voor de neerlandistische tijdschriften. Vervolgens gaan zij aan de hand van stellingen in discussie met het publiek. Er is een afsluitende borrel en er is een kleine tentoonstelling ingericht met tijdschriften uit heden en verleden van de neerlandistiek.

Iedereen is van harte welkom om deze middag bij te wonen en aan de discussie deel te nemen.

Uw deelname graag vóór 9 april bevestigen via email:
aanmelding@library.leidenuniv.nl (o.v.v. themamiddag MNL, 16 april)

Namens de Commissie voor Taal- en Letterkunde:
Ronny Boogaart, André Bouwman, René van Stipriaan (organisatoren)

13.00 uur: Zaal open

13.30-13.35 uur: Opening van de themamiddag door Ronny Boogaart

13.35-14.05 uur: Maaike Koffeman (Radboud Universiteit, Nijmegen)
Tijdschriften in transitie. Enkele overwegingen naar aanleiding van de lotgevallen vanTS. Tijdschrift voor tijdschriftstudies

14.05-14.35 uur: René van Stipriaan (Nederlab)
Wie is de Gids? Nieuwe perspectieven in het tijdschriftonderzoek

14.35-15.05 uur: Saskia de Vries (Sampan – academia & publishing)
Open access: groen, goud en diamant – omdat je toch ook niet voor of tegen de regen bent?

15.05-15.30 uur: Pauze

15.30-16.00 uur: Thomas Vaessens (Universiteit van Amsterdam)
Neerlandistiek.nu. De herverkaveling van het tijdschriftenlandschap.

16.00-16.30 uur: Marc van Oostendorp (Universiteit Leiden)
De neerlandistiek is dood; leve het neerlandistische tijdschrift

16.30-17.00 uur: Discussie

17.00-18.00 uur: Afsluiting en borrel, aangeboden aan de deelnemers door het bestuur van de Maatschappij.