Donderdag 15 mei 2014: studiebijeenkomst Poëziebemiddelaars. Beelden van anderstalige poëzie in de Nederlandse literatuur richt de aandacht op de manieren waarop de buitenlandse poëzie met de Nederlandstalige poëzie interageert. Een van de manieren waarop die interactie tot stand komt, is via vertaling van gedichten en dichtbundels. Daarnaast spelen ook essays en beschouwende stukken over anderstalige dichters en buitenlandse poëzie een ‘bemiddelende’ rol. Niet zelden zijn die vertalingen en essays het werk van Nederlandstalige dichters die op deze manier de beeldvorming van de buitenlandse poëzie in ons taalgebied mee bepalen.
De rol van deze poëziebemiddelaars kan vanuit een poëticaal, literair-institutioneel en vertaalwetenschappelijk oogpunt onderzocht worden. Deze aspecten komen aan bod tijdens de studienamiddag. De aandacht wordt gevestigd op de uiteenlopende wijzen waarop en de verschillende strategieën waarmee deze culturele intermediairs te werk gaan.

Programma:
14u verwelkoming
14u15 Ton Naaijkens – Methodologieën van de poëziebemiddelaar
14u45 Kila van der Starre – Uit bewondering en zendingsdrang. Bernlef als vertaler van de poëzie van Elizabeth Bishop
15u15 Gerben Wynia – Jellema als pleitbezorger en vertaler van Christine Levant
koffiepauze
16u15 Stéphanie Vanasten – Ceci n’est pas une poésie
16u45 Jan H. Mysjkin – Bemiddelaars/Beminnelaars/Bemodellaars
17u15 afsluiting en borrel

Aanmelden via mail: lise.delabie@ugent.be