Vrijdag 16 mei, Universiteit Leiden, Lipsius (Cleveringaplaats 1), zaal 003, 14.30-17.00 uur
Sprekers: Frits van Oostrom, Jacqueline Bel, Thomas Vaessens, Ralf Grüttemeier, Inger Leemans en Gert-Jan Johannes. Voorzitter: Yra van Dijk
Waarom weet iedere student Nederlands wie Kloos was, maar kent vrijwel niemand Melati van Java? Waarom bespreken we wel de roman Turks Fruit in colleges, maar niet de film? Literatuurgeschiedenis is over het algemeen stilzwijgend gebaseerd op onveranderlijke opvattingen over literatuur en vooral over literaire kwaliteit. Doen we daarmee genoeg recht aan de dynamische, maatschappelijke, intermediale en interculturele aspecten van onze letterkunde? En als we overeenkomen dat literatuurgeschiedenis ook ruimte moet geven aan andere verhalen, hoe vertellen we die dan aan studenten? Hoe kunnen we selectief zijn en toch de ruimte geven aan middle-brow romans, aan media, of aan het verband dat literatuur legt met discoursen in wetenschap, kunst of politiek?
De grote en groeiende belangstelling voor literatuurgeschiedenis en voor de cultuurhistorische context van literaire werken vertaalt zich nog niet in een consensus over hoe we het onderwijs zouden moeten inrichten. Onder andere uit de recente reacties op Thomas Vaessens’ Geschiedenis van de moderne Nederlandse literatuur (2013) bleek dat letterkundigen en literatuurwetenschappers het niet eens zijn over de vraag hoe we cultuur- en literatuurgeschiedenis moeten bedrijven en moeten beschrijven. Tijd voor een discussie met studenten en collega’s over de toekomst van de geschiedenis in het academisch onderwijs en -onderzoek.
Programma
14.30: Welkom en inleiding
14.45-15.45: College-tour. Ter afsluiting van hun eerste literair-historische cursus stellen BA-studenten uit Leiden en Amsterdam vooraf geselecteerde vragen aan de genodigden.
15.45-16.15 Thee/ koffie
16.15-17.15: Publiek debat. Iedere spreker geeft een statement van vijf minuten, waarna er wordt gediscussieerd.
17.15: Afsluiting
Organisatie: Wim van Anrooij (w.van.anrooij@hum.leidenuniv.nl) en Yra van Dijk (y.van.dijk@hum.leidenuniv.nl).
Graag aanmelden voor 10 mei bij Yra van Dijk. Studenten uit de literair-historische cursussen hoeven zich niet aan te melden.