Deze zomer is de tentoonstelling ‘Books, Crooks and Readers: the Seduction of Forgery, 1600-1800’ te zien in de Universiteitsbibliotheek. In deze tentoonstelling staan misleiding, bedrog en verleiding in tekst en beeld centraal. Meer informatie volgt zo spoedig mogelijk.

Meer informatie.

Bron: Universiteit Leiden