Professor Jeffrey Schnapp spreekt op 27 mei over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van digital humanities en kennisontwerp in het digitale tijdperk. Welke nieuwe genres en conventies zijn ontwikkeld voor wetenschappelijke boeken en welke experimenten zullen de geesteswetenschappen mogelijk blijvend veranderen? Hoe ziet de bibliotheek van de toekomst er (mogelijk) uit en wat betekent dit voor ons onderzoek?

Iedereen is welkom voor deze lezing, maar kom op tijd: het aantal zitplaatsen is beperkt.

Jeffrey Schnapp is hoogleraar Romaanse talen en literatuur aan de universiteit van Harvard. Daarnaast is hij verbonden als hoogleraar aan de Harvard Graduate School of Design. In die laatste hoedanigheid is hij directeur van het metaLAB (Digital Humanities Lab) van Harvard. Daarvoor bezette Schnaps de leerstoel Italiaans aan de universiteit van Stanford.

Schnapp is cultuurhistoricus wiens onderzoek zich uitstrekt van de oudheid tot de huidige, digitale tijd. In zijn onderzoek laat hij zien dat digital humanities meer is dan een digitale herneming van traditionele archiveringstechnieken. Schnapp toont aan hoe het hele geesteswetenschappelijke veld geraakt wordt door digitalisering.

WAAR: Janskerkhof 13, 006, Utrecht.
WANNEER: 27 mei
HOE LAAT: 17.00 uur
MOGELIJK GEMAAKT DOOR: NWO VIDI-project Back to the Book; Focusgebied CCHR; opleiding Literatuurwetenschap