Hoe zagen middeleeuwers zichzelf en de wereld waarin zij leefden? Welke kennis en inzichten bezaten zij en hoe gaven zij deze door? Antwoorden op deze vragen zijn te vinden in de zogenaamde artesliteratuur: instructieve teksten op het gebied van techniek en wetenschap. In Kennis in beeld worden artes-onderwerpen bestudeerd en gepresenteerd vanuit hun beeld- en teksttraditie. Het boek wordt op 28 mei gepresenteerd.

Programma

15.00-15.30 Ontvangst

15.30-17.00 Feestelijke presentatie
17.00-18.00 Borrel
Aanmelden
Alle belangstellenden zijn van harte welkom. In verband met de catering graag uiterlijk 23 mei aanmelden. Stuur een mail aan Andrea van Leerdam, a.e.vanleerdam@uu.nl.
Evenement:
Boekpresentatie ‘Kennis in beeld. Denken en doen in de Middeleeuwen’
Datum:
28 mei 2014
Tijd:
15:00 tot 18:00
Locatie:
Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht

Bron: http://nederl.blogspot.nl/2014/05/boekpresentatie-kennis-in-beeld-denken.html