Op woensdag 2 juli 2014 om 15 uur in het kasteel Beauvoorde te Veurne, Wulveringem, vindt de Openbare Vergadering van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- & Letterkunde plaats, met als thema Streuvels autobiografisch.

Programma:
15.00 u. Verwelkoming door Marcel de Smedt, voorzitter van de Academie

15.05 – 15.25 u. Oswald Maes leest voor uit Ingoyghem 1904-1914

15.25 – 16.00 u. Causerie Dirk de Geest: ”t geen ik dag na dag, levendevers heb opgeschreven. Stijn Streuvels over zichzelf’

16.00 – 16.25 u. Oswald Maes leest uit Streuvels’ dagboek In oorlogstijd fragmenten voor uit 1914 en 1915

16.25 u. Slotwoord door de voorzitter en koffietafel

Tijdens de vergadering wordt ook de winnaar van de vijfjaarlijkse prijs voor de studie van oudere Nederlandse taal, literatuur en cultuur van de KANTL bekendgemaakt.

De toegang is gratis. Aanmelden (verplicht) kan tot 27 juni, per e-mail (secretariaat@kantl.be) of telefonisch (09/265.93.40).