Op zondag 31 augustus 2014 vindt in Museum Meermanno de vierde van zes lunchlezingen plaats in de reeks ‘Boekvorm en leeservaring’. De Nederlandse Boekhistorische Vereniging en Museum Meermanno organiseren deze serie lunchlezingen over de vraag in hoeverre de vormgeving van het boek de leeservaring beïnvloedt. De sprekers bespreken die kwestie vanuit hun eigen deskundigheid en ervaring als boekwetenschapper, vormgever, kunsthistoricus, conservator of letterkundige. Waar mogelijk brengen ze hun verhaal ook in verband met de tentoonstellingen en collecties van Museum Meermanno.

Dit keer houdt Nelleke Moser de lezing, onder de titel:  “Bedekte letters, bedrogen lezers: trompe l’oeil in teksten”.

In de Universiteitsbibliotheek Leiden ligt een paradoxaal boekje uit 1779. Het lijkt gedrukt, maar het is volledig met de hand geschreven. Het lijkt een ABC-boekje, bedoeld om uit te leren lezen, maar het is vrijwel geheel onleesbaar. De maker, schrijfmeester Crijn van Zuyderhoudt, heeft namelijk op elke bladzij een afbeelding over zijn eigen tekst getekend, zodat de onderliggende tekst afgedekt is. Het effect is alsof er losse blaadjes in het boekje liggen. Soms zit er een gat in deze getekende blaadjes, waardoor de onderliggende tekst tóch nog deels te zien is. Sommige afbeeldingen zijn zelf weer tekstdragers. Wat is de bedoeling van dit spel met de lezer? In hoeverre getuigt het van een strijd tussen handschrift en druk, woord en beeld, lezen en kijken?

Nelleke Moser is universitair hoofddocent aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Haar onderzoek richt zich op de productie, distributie en receptie van teksten in handschrift na de uitvinding van de boekdrukkunst.

Waar en hoe laat?
De lezing vindt plaats op zondag 31 augustus 2014 in Museum Meermanno (Prinsessegracht 30, 2514 AP Den Haag). Voorafgaand aan de lezing wordt vanaf 13.15 uur een smakelijke lunch geserveerd. U wordt verzocht tijdig aanwezig te zijn. De lezing zelf begint om 14.00 uur en zal ongeveer een uur duren.

Voor wie?
De lunchlezingen zijn bestemd voor de leden van de NBV, voor de Vrienden van Museum Meermanno en voor alle belangstellenden. Ze zijn afgestemd op een geïnteresseerd publiek; speciale voorkennis is niet nodig.

Het aantal plaatsen is beperkt, dus vooraf aanmelden is noodzakelijk. U kunt zich tot uiterlijk tot de donderdag voorafgaand aan een lezing opgeven via een e-mail aanNBVlezingenreeks@gmail.com, of via het inschrijfformulier op:http://www.boekgeschiedenis.nl/default.asp?keuze=detail&id=922.

Kosten
De vaste prijs voor lunch + lezing is € 7,50. Daar komt de toegang tot het museum bij: €9,50 voor volwassenen (voor diverse kortingsregelingen, zie de website van Meermanno). Natuurlijk kunt u na entree tevens de lopende tentoonstellingen bezoeken.