Op 26 september wordt in Leiden het symposium ‘Bredie van stories: herinnering en geschiedenis in recente Afrikaanse literatuur’ georganiseerd.

Programma

13:30 uur  Opening door Bram Ieven

13:40 uur   Sonja Loots over Memorandumvan Marlene van Niekerk.

14:00 uur  dr. Ksenia Robbe (Universiteit Leiden): ‘Translating transition in Antjie Krog’s Begging to Be Black’.

14:30 uur  dr. Hanneke Stuit(Literatuurwetenschap, UvA): ‘Mythologisering in gevangenisgemeenschappen’. Over Tertius Kapp’s toneelstuk Rooiland.

15:00 uur  Koffie/ Thee

15:30 uur  Discussie met Bart de Graaff enKirby van der Merwe

16:00 uur  Lezing Etienne van Heerden over de schrijver als historiograaf.

16:45 uur  Nabeschouwing

17.00 uur  Borrel

Lokatie

Regentenkamer, Oude Vest 159a, Leiden, 13.30-17.00 uur.

Aanmelden

Deelname is gratis, maar gaarne aanmelden voor 20 september aanstaande bij:Lucas@hum.leidenuniv.nl.

Meer informatie