Op 7 oktober geeft Hilde Pach in Spui25 een lezing over zeventiende-eeuwse kranten. Zij  vergeleek de Amsterdamse Koerant (1686-1687) met de Nederlandse kranten uit dezelfde periode die de bronnen vormden van de Jiddisje krant. Ze keek onder meer naar de keuze van de onderwerpen, de schrijfstijl en de toon. Wat waren de bedoelingen van de makers? En wat de behoeften en interesses van de (beoogde) lezers, de drieduizend Asjkenazische, Jiddisj sprekende joden in Amsterdam?

Meer informatie