Zaal B van de Koninklijke Bibliotheek – Den Haag
30 oktober 2014

P R O G R A M M A

10.00 u. Geleid bezoek aan Museum Meermanno. Den Haag
Presentatie van Spaanse en Nederlandse oude drukken
12.00 u. Lunch op eigen gelegenheid
13.00 u. Voorstelling van het seminar – Welkom
13.15 u. – 13.45 u. Dr. Antonio SÁNCHEZ DEL BARRIO
Directeur van de Fundación Museo de las Ferias (Medina del Campo)
De boekhandel op de jaarmarkten in Medina del Campo. (voordracht in
het Spaans met Nederlandse samenvatting)
13.45 u. – 14.15 u. Dr. Dirk IMHOF
Conservator Bibliotheken en Archieven Plantin Moretus Museum
Antwerpen
De boekhandel tussen Antwerpen en Medina del Campo in de 16de
en begin 17de eeuw
14.15 u. – 14.45 u. Koffie-/theepauze
14.45 u. – 15.15 u. Dr. Marieke VAN DELFT
Conservator Oude Drukken Koninklijke Bibliotheek. Den Haag
De internationale boekhandel in de 16de eeuw vanuit Nederlands
perspectief
15.15 u. – 15.45 u. Dr. Stijn VAN ROSSEM
Voorzitter Vlaamse Werkgroep Boekgeschiedenis. Professor
Hogeschool Gent.
De Verdussens en de boekhandel met de Iberische Wereld
15.45 u. – 16.15 u. Debat – Rondetafelgesprek

16.15 u. – 17.00 u. Einde seminar