Op dinsdag 11 november vindt de Dag van het Literatuuronderwijs plaats, het grootste symposium voor iedereen die zich bezighoudt met literatuureducatie.  Sprekers dit jaar zijn o.a. Arnon Grunberg, Aidan Chambers, Joke van Leeuwen, Annejet van der Zijl, Thomas Vaessens en Geert Buelens.

Het thema van de dag is ‘Lijst of lezer’. Welke plek krijgt de leeslijst binnen het literatuuronderwijs? Is hij leidend omdat cultuuroverdracht centraal staat? Of op de achtergrond omdat de jonge lezer eerst aansluiting bij zijn belevingswereld zoekt in zijn literaire ontwikkeling? Auteurs, professionals uit het literatuuronderwijs en wetenschappers buigen zich over deze en andere vragen. U krijgt gerichte en praktische informatie aangereikt en u kunt uw mening en ervaringen uitwisselen met vakgenoten.

Het actuele programma staat op www.dagvanhetliteratuuronderwijs.nl.