Op dinsdagmiddag 18 november zal in het Stadsarchief van Amsterdam het jaarlijkse KVB symposium worden gehouden in combinatie met de Dr. P.A. Tiele-lezing.

Het KVB symposium 2014 staat in het teken van de (digitale) leescultuur. De zorg over leescultuur is al zo oud als het lezen zelf, zie bovengenoemde quote van tweet-lengte. Maar geldt dit ook nog in het huidige digitale tijdperk? De afgelopen jaren heeft zich immers in razend tempo de digitale revolutie voltrokken. Er lijkt sprake te zijn van een overgang van een geschreven en gedrukte tekst naar digitale vormen. Realiseren we ons wel de gevolgen, ook als boekenvak? Daarover praten onder anderen de Noorse hoogleraar Anne Mangen (zij deed onderzoek naar de verschillen tussen het lezen van een digitale tekst en een papieren versie),Rob Wijnberg van De Correspondent (over de stelling waarom je nooit longread moet zeggen, en andere digitale leeslessen) en Daan Stoffelsen (over de vraag wat het internet kan betekenen voor de literaire kritiek en voor de boekhandel).

We zitten in een digitale stroomversnelling, zonder dat we precies weten waar in de stroom we ons bevinden. Maar hoe belangrijk is een florerende (digitale) leescultuur in een geletterde samenleving? Prof. dr. Maurice de Greef doet al jaren onderzoek naar het maatschappelijk belang van geletterdheid en de impact die dit heeft. Prof. dr. Adriaan van der Weel, specialist op het gebied van digitalisering van tekstoverdracht en lezen, ergert zich aan de ‘ziekte van het meten’, de neiging om alles cijfermatig te willen onderbouwen ten faveure van kwalitatieve overwegingen.
De Tiele-lezing van dr. Marieke van Delft ten slotte neemt ons mee naar de digitalisering van het boek zelf en de gevolgen daarvan.

 

Voor dit symposium kunt u zich hier inschrijven.