Het omvangrijke en gevarieerde archief van de Bibliotheca Thysiana heeft tot nu toe een wat slapend bestaan geleid. De reden daarvan was vrij eenvoudig: er bestond geen goede inventaris. Daar is sinds kort door toedoen van de medewerkers Bijzondere Collecties van de Leidse Universiteitsbibliotheek verandering in gekomen. Op de website van de UB is begin 2014 een digitale inventaris gepubliceerd: Archieven van de Bibliotheca Thysiana en van leden van de familie Thijs en aanverwante families (raadpleegbaar via de Digital Special Collections van de Leidse Universiteitsbibliotheek, zoekterm ‘ubl207’). Daarin kan iedereen nu zien wat een enorme schat aan materiaal dit archief bevat, op de meest uiteenlopende terreinen. Van zeventiende-eeuwse brieven, kasboeken en collegeaantekeningen tot vergaderstukken van curatoren, bezoekersregisters en reglementen, het is er allemaal, en dat alles in de meest uiteenlopende talen. Om het archief nader onder de aandacht van onderzoekers te brengen, vindt op vrijdag 12 december 2014 ’s middags een symposium plaats waarop zes specialisten hun licht laten schijnen over bijzondere documenten uit het archief of over aspecten die de inhoud en de geschiedenis van het archief nader verduidelijken. Het symposium wordt georganiseerd door de Bibliotheca Thysiana en het Scaliger Instituut en is financieel mogelijk gemaakt door het onderzoeksinstituut Leiden University Centre for the Arts in Society.

Programma

13.00-13.15 uur Koffie/thee

13.15-13.30 uur Introductie

13.30-14.00 uur Esther Mourits (Universiteit Leiden) Wie was Johannes Thysius? Vondsten uit het archief

14.00-14.30 uur Arend Pietersma (Universiteitsbibliotheek Leiden) De archieven van de Bibliotheca Thysiana: over gezinsleven, handel en wetenschap

14.30-15.00 uur Lodewijk Petram (Universiteit van Amsterdam) Kwitanties, kasboeken en koopmansregisters. Unieke documenten over het economische leven in de Republiek

15.00-15.30 uur Koffie/thee

15.30-16.00 uur Chris Heesakkers (Universiteit Leiden) Een onbekende bloemlezing van Erasmus’ Colloquia, in 1674 in het Nederlands vertaald door David Constantijn du Tour

16.00-16.30 uur Jeanine de Landtsheer (Katholieke Universiteit Leuven) Een lofdicht van een trotse bibliotheekbezitter

16.30-17.00 uur Anne van den Dool (Universiteit Leiden) De custoden van de Bibliotheca Thysiana: Een nederig waken over grootse werken

17.00-18.00 uur Borrel

Deelnemers aan het symposium worden hierbij uitgenodigd zich uiterlijk vóór 8 december 2014 aan te melden door middel van een e-mail aan w.van.anrooij@hum.leidenuniv.nl. Deelname aan het symposium is gratis.

Symposium vrijdag 12 december 2014, 13.15-17.00 uur, Vossiuszaal – Universiteitsbibliotheek Leiden