De Zwitserse Ambassadeur en het bestuur van het Genootschap Belle van Zuylen hebben het genoegen u uit te nodigen voor de presentatie van de nieuwe aflevering van de Cahiers Isabelle de Charrière / Belle de Zuylen Papers. De bijeenkomst zal plaatsvinden op 4 december 2014, om 4 uur in het gebouw van de Zwitserse ambassade, Lange Voorhout 42 in Den Haag (15 min. lopen vanaf het Centraal Station).

Het thema van dit Cahier is “Isabelle de Charrière écrivaine politique / Belle de Zuylen political writer”; het bevat een aantal artikelen die Belle van Zuylen’s bemoeienis met de politiek behandelen. Zoals bekend voelde zij zich zeer betrokken bij de gebeurtenissen in Frankrijk in de jaren na de Revolutie. In dit nummer komt dit aan de orde naar aanleiding van een toneelstuk dat zij schreef als reactie op een in Frankrijk gepubliceerd stuk. Maar ook haar houding ten opzichte van de Zwitserse politiek en economie komt ter sprake, en de vraag in hoeverre zij als vrouw de mogelijkheid had om zich hierover uit te laten. Em tenslotte is de Nederlandse politiek aanwezig: in een vergelijking tussen een aantal teksten van Belle van Zuylen en van Nederlandse tijdgenoten. Buiten het thematische gedeelte is er o.a. een uitgebreide verslaglegging van de feestelijkheden die gepaard gingen met de viering van het 40-jarig jubileum van het Genootschap.

Meer informatie over de middag en over aanmelden vindt u via: http://www.womenwriters.nl/index.php/Presented

Informatie over het project De brieven van Belle van Zuylen

Comments are closed.