Historisch-kritische uitgave, verzorgd door Annemarie Kets-Vree. Monumenta Literaria Neerlandica VI,1-2

Info

De titelheld van Max Havelaar is een bevlogen man, een idealist die voortdurend in conflict komt met zijn omgeving. Als Indisch ambtenaar doet hij een aanval op het koloniale systeem, eenmaal terug in het moederland zoekt hij de confrontatie met de profiteurs van dat systeem, belichaamd in de koffiemakelaar Droogstoppel. Het decor is historie geworden, maar Havelaars strijd voor gerechtigheid is nog steeds actueel.

Deze wetenschappelijke uitgave bestaat uit twee delen. Het eerste deel biedt de tekst, het tweede deel het ‘Apparaat’ en de ‘Commentaar’ . Het ‘Apparaat’ geeft een overzicht van de veranderingen die de auteur tussen het manuscript (1859) en de laatste bij leven verschenen druk (1881) heeft aangebracht. De ‘Commentaar’ slaat een brug tussen de tekst van toen en de lezer van nu in de vorm van een woord- en zaakcommentaar en bevat bovendien een zo compleet mogelijke toetsing van Multatuli’s fictie aan de feiten, zoals die in contemporaine documenten zijn overgeleverd.

Toen de veertigjarige debutant Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker, 1820-1887) in 1860 zijn autobiografische roman Max Havelaar publiceerde, maakte het boek veel discussie los, maar over één ding waren voor- en tegenstanders het eens: Max Havelaar was een meesterwerk. Dat oordeel is onveranderd gebleven: het boek is vele malen herdrukt en heeft, blijkens de talrijke vertalingen, ook internationaal waardering gevonden.

http://www.dbnl.nl/tekst/mult001maxh01_01 (alleen deel 1)

Download pdf