CLARIN Nederland (Common Language Resources and Technology Infrastructure) heeft de aanvraag gehonoreerd van het Emblem Project Utrecht (EPU), opgesteld in nauwe samenwerking met het Huygens ING.

Het EPU heeft circa 25 zeventiende-eeuwse embleembundels toegankelijk gemaakt op het web. Embleembundels bevatten afbeeldingen met toelichtende teksten. Het embleemgenre was in de 16e en 17e eeuw erg populair, vooral in de lage landen. Een specialiteit van de Nederlandse emblematici was het liefdesembleem, waarin Cupido de wederwaardigheden van de liefde verbeeldt. Emblemen zijn belangrijke bronnen voor historici.

De aanvraag, onder de naam EMIT-X (Early-Modern Image and Text eXchange), behelst het ter beschikking stellen van gedetailleerde gegevens over de emblemen op basis van het Open Archives protocol. Daarmee wordt het mogelijk dat andere sites bijvoorbeeld een portaalsite voor emblemen inrichten. Dat is belangrijk omdat er in Europa en Noord-Amerika verschillende sites zijn die zich met emblemen bezig houden. Een gezamenlijke zoekmogelijkheid over alle gedigitaliseerde emblemen is binnen de wereld van het embleemonderzoek een lang levende wens. Dankzij het initiatief van EPU en Huygens ING en de toekenning van CLARIN komt de realisatie van die wens een stuk dichterbij.

Comments are closed.