We hebben niet de ambitie op deze pagina’s een beschrijving te geven van alle relevante hulpmiddelen voor digitaal editeren en analyseren van teksten. We verwijzen daarvoor naar een aantal bestaande web sites:

Wel noemen we in deze pagina’s kort een aantal hulpmiddelen waarvan wij bijzondere verwachtingen hebben.