Wmatrix is een webgebaseerd hulpmiddel voor het vergelijken en analyseren van corpora.
Gebruikers kunnen hun eigen teksten uploaden in het systeem. Het systeem analyseert de (Engelse) tekst op woordsoort (POS-tagging) en semantische categorie. De gebruiker kan de daarbij gebruikte woordenboeken uitbreiden. Vervolgens kan het systeem frequentielijsten en concordanties aanmaken. Frequenties van woorden of concepten in meerdere corpora kunnen worden vergeleken. Word en tag clouds kunnen gebruikt worden om meer frequente woorden te presenteren. Wmatrix kan ook vaak voorkomende n-grams (groepen van n woorden) uitrekenen en bepalen welke woordparen vaker dan statistisch verwacht samen voorkomen.

Er bestaat ook een gedetailleerde tutorial voor het gebruik van Wmatrix.

Zie voor een toepassing van Wmatrix in letterkundig onderzoek McIntyre & Archer 2010.