Het weblog e-tekstualiteit wordt bijgehouden door Peter Boot.