Het Mark Twain Project heeft het eerste deel van de Autobiografie van Mark Twain online gezet. Interessante editie, al was het alleen maar omdat ze ons voorbeeld met Van Gogh volgen: voor de papieren versie moet worden betaald terwijl de online versie gratis toegankelijk en ook nog eens vollediger is.

Men heeft de keuze gemaakt om boek en site grotendeels parallel te laten lopen. De site maakt daardoor een ‘boekige’ indruk: vanaf de titelpagina tot het slot kun je met ‘next’ door de site heen bladeren (Er zijn natuurlijk wel hyperlinks die de verschillende onderdelen verbinden, en de noten, die achterin het boek staan, worden in de online-versie ook naast de teksten geplaatst). De online uitgave gebruikt ook de paginanummers van de boekuitgave, bijvoorbeeld in het verwijzingssysteem van de noten. Dat heeft voordelen bij het verwijzen door derden (je kunt dus in de online uitgave rechtstreeks naar pagina 300 gaan en je ziet dan wat het boek ook heeft), maar het heeft ook iets kunstmatigs. Het uitgebreide tekstueel commentaar is alleen online beschikbaar.

De tekst wordt optioneel voorzien van links waarmee een verwijzing naar de betreffende tekstplaats kan worden gemaakt. Dat is een voorziening die steeds meer standaard wordt en die in onze Van Gogh uitgave helaas ontbreekt. Verwijzingen naar het notenapparaat kunnen aan- en uitgezet worden. Van elke tekst is ook een print view beschikbaar die tekst en noten combineert.

Geplaatst in 19e eeuw, editie, tei, weblog digital humanities

Comments are closed.