Onder TEI-gebruikers is oXygen de meest populaire editor voor het bewerken van XML bestanden. Van oXygen is de afgelopen dagen een nieuwe versie uitgekomen met een groot aantal nieuwe mogelijkheden. De belangrijkste is ongetwijfeld de mogelijkheid om opgemaakte XML bestanden te bewerken. De opmaak van de bestanden wordt daarbij gedefinieerd door CSS stylesheets. Het tonen van XML-tags kan hierbij achterwege blijven, hoewel het ook mogelijk is de tags, of een hint daarvan, wel te tonen. Voor gebruikers die zich niet prettig voelen bij veel punthaken in hun tekst zal de nieuwe versie zeker prettiger werken.

Een andere belangrijke vernieuwing is de toevoeging van mogelijkheden om menu-opties en andere aspecten van het programma aan te passen aan een documenttype. Het geeft beheerders de mogelijkheid om voor een groep auteurs invoer van gegevens aanmerkelijk te vergemakkelijken.

De mogelijkheden die oXygen biedt, zijn zo langzamerhand spectaculair. En dat voor een nog altijd uiterst betaalbaar bedrag (€ 47 voor academisch gebruik).

Geplaatst in software, weblog digital humanities, xml

Comments are closed.