Een handschrift van de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant is integraal opgenomen in het Geheugen van Nederland (alleen afbeeldingen, geen teksten). Het betreft het exemplaar van het Museum Meermanno, dat voor een restauratie uit elkaar moest worden genomen. Vandaar ook dat het kan worden tentoongesteld (t/m 11 januari).

Geplaatst in middeleeuwen, weblog digital humanities

Comments are closed.