Microformats‘ zijn eenvoudige, open dataformaten die bouwen op bestaande en breed gedragen standaards. Veel microformaten kunnen worden ingebed in andere formaten, zoals HTML. Daarmee wordt het mogelijk om in een op presentatie gerichte omgeving gestructureerde, en dus manipuleerbare, gegevens op te nemen.

Microformaten kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor gegevens over personen, over data, over licentie-informatie, etc. Sebastian Rahtz wijst op de TEI-lijst op de mogelijkheid om gegevens in dergelijke microformaten op te nemen in de HTML die wordt gebruikt om TEI-bestanden te tonen. Software die gegevens in een dergelijk microformat aantreft kan dan een toepasselijke actie aanbieden: bijvoorbeeld een met geografische coördinaten aangeduide plaats tonen met behulp van Google Earth. De Firefox extension Operator herkent een aantal van de op het moment gebruikelijke microformaten en biedt daarvoor een aantal standaard acties aan. Zie ook de aankondiging.

En wat zouden we in een TEI-context kunnen doen?
* met een microformaat voor iconclass-coderingen (voor indexering van de motieven in kunstwerken) zou een plugin zoekacties met die code kunnen aanbieden in verschillende verzamelingen die van iconclass gebruik maken;
* met een microformaat voor ISBN-nummers zou een plugin verschillende links kunnen aanbieden naar bibliotheekcatalogi en boekhandels (of net zoiets voor titels en auteurs – misschien zelfs naar Google Scholar);
* een microformaat voor bij een woord behorende lemma’s zou het mogelijk maken woordenboeken te koppelen aan een tekst;
* en ongetwijfeld is er meer denkbaar.

Voorwaarden voor een nuttige gebruik van zulke microformaten:
* er moet meer dan één vervolgactie denkbaar zijn (anders kun je, bijvoorbeeld, de link naar Google Earth net zo goed rechtstreeks in de HTML opnemen;

* het microformaat moet voor meer dan één project zinvol zijn (anders ligt het meer voor de hand dat het project zelf de opties aanbiedt vanaf de eigen website).

Interessante speculaties.

Geplaatst in software, standaard, weblog digital humanities

Comments are closed.