Supporting Digital Scholarly Editions is een verslag van een symposium gehouden op 14 januari 2008 in Charlottesville, Virginia. Het onderwerp van het symposium was een voorstel van Sue Perdue en Holly Shulman voor een ‘service provider’ voor digitale wetenschappelijke edities. Bij ‘edities’ werd in de eerste plaats gedacht aan ‘documentaire’, historische edities, hoewel ook edities van literaire bronnen van vergelijkbare diensten gebruik zouden kunnen maken.

Het eerste onderdeel van de bijeenkomst was de formulering van een visie voor de edities van de toekomst. Het beeld van de editie zoals dat daar werd geschetst is dat van een primaire laag van afbeeldingen en transcripties van documenten, met daarop een secundaire laag van annotaties en selecties, en daarop een aantal diensten en tools: annotatie, visualisatie, remixing, ‘mapping’, etcetera.

Het is jammer dat in het vervolg van de bijeenkomst dit model, tegenwoordig al weer bijna een vanzelfsprekendheid, verder kennelijk niet meer zo aan de orde is geweest. Het is namelijk nog allerminst duidelijk hoe je een dergelijk model realiseert – powerpoint is geduldig, maar de mooie plaatjes die we elkaar laten zien zijn nog verre van gerealiseerd. In de bespreking van de diensten die een ‘service provider’ zou kunnen leveren kwamen zaken aan de orde als advies bij vaststellen standaarden en procedures, hulp bij subsidieaanvragen, infrastructuur voor het maken van de edities en transcriptiediensten. Het publicatieplatform dat al die nieuwe mogelijkheden zou moeten gaan bieden wordt alleen genoemd.

Overigens wordt het maken van edities volgens het rapport nogal eens gezien als ‘a fairly dramatic career choice’. Eén van de redenen waarom een ‘service provider’ noodzakelijk is, is dat de drempels voor het maken van een editie lager worden. Het maken van een kleine editie kan dan onderdeel zijn van een loopbaan die verder aan onderzoek is gewijd.

Geplaatst in editie, weblog digital humanities

Een reactie op “Een service provider voor wetenschappelijke edities”

  1. Gerard Huijing says:

    De link naar het artikel is onjuist: een dubbele http ref