Een prachtig online naslagwerk over rhetorica: Silva Rhetoricae.

De site bespreekt zowel rhetorische figuren (de ‘bloemen’) als de grotere eenheden in de rhetorica (de ‘bomen’ met hun ‘takken’). De figuren kunnen in een lange lijst worden getoond, of worden gegroepeerd naar klasse of naar herkomst (taal).

In de bespreking van veel figuren zijn voorbeelden aanwezig, verwijzingen naar verwante of overkoepelende figuren en verwijzingen naar de grote rhetorici die de figuur hebben beschreven. Van veel van deze bronnen wordt een elementair overzicht van de inhoud gegeven.

Geplaatst in naslagwerk, weblog digital humanities

Comments are closed.