De universiteit van Californië presenteert een spectaculaire editie van het reisjournaal van David Livingstone. Meest opvallende kenmerk is de spectraalfotografie toegepast op de oude kranten en enveloppen die Livingstone als schrijfmateriaal hanteerde. Livingstone was, zoals bekend, op zoek naar de bronnen van de Nijl, maar bleef in een erg moeizame expeditie lang steken in het oosten van Congo. Hij hield een journaal bij, maar voor wat betreft zowel papier als inkt raakten de voorraden op en moest Livingstone improviseren. Samen met de klimatologische omstandheden heeft dat geleid tot documenten die nu niet meer leesbaar zijn – totdat ze gefotografeerd worden met licht van afwijkende golflengte en plotseling stukjes van de tekst weer zichtbaar worden. De site licht het procédé uitgebreid toe.

Op het moment is een deel van het dagboek beschikbaar. Er is een weergave als spectraal facsimile met transcriptie, een weergave van per pagina de verschillende spectraalfoto’s, en een weergave waarin de verschillende versies van de tekst naast elkaar worden getoond — want Livingstone hield aantekeningen bij die hij later uitwerkte, en die vervolgens ook zijn gedrukt.

De uitgave is ook van belang voor de politieke geschiedenis: Livingstone maakte in Nyangwe een massaslachting mee door Arabische slavenhandelaren. Zijn later gepubliceerde verslag was één van de factoren die de Britse regering ertoe aanzette de slavenhandel in Oost-Afrika te bestrijden. De editie bespreekt nauwgezet hoe Livingstone in de verschillende versies van de tekst de gebeurtenissen en zijn eigen rol daarin steeds net iets anders beschrijft.

Overigens is de huidige editie nog voorlopig. De definitieve uitgave wordt verwacht in het voorjaar van 2012.

Geplaatst in 19e eeuw, editie, weblog digital humanities

Comments are closed.