De wetenschappelijke digitale editie van de toekomst is eenvoudig te vervaardigen, goed gestructureerd en economisch houdbaar. Dat is het streven van het DiXiT-onderzoek dat binnenkort begint bij Huygens ING.

 

 

Het maken van wetenschappelijke digitale edities is niet altijd makkelijk. De breedst geaccepteerde werkwijze berust op het maken van bestanden in technische formaten die niet heel makkelijk te leren zijn. Online hulpmiddelen voor het maken van edities sluiten minder goed aan bij internationale standaards. En een eenmaal gemaakte online editie blijft z’n gehele levensduur (vijf? tien? vijfhonderd jaar?) geld kosten voor onderhoud.

Bij Huygens ING gaan 1 april twee onderzoeksters aan de slag om juist die problemen te onderzoeken. Ze kunnen worden aangesteld in het kader van het Europese DiXiT opleidingsnetwerk voor de wetenschappelijke digitale editie, gefinancierd door het Marie Curie-programma van de Europese Commissie en gecoördineerd door de Universiteit van Keulen. Binnen DiXiT worden twaalf jonge en vijf ervaren onderzoekers aangesteld.

Bij Huygens ING gaat Elena Spadini een onderzoek verrichten naar de relatie tussen online editie-hulpmiddelen zoals eLaborate en de op XML gebaseerde infrastructuur voor edities zoals die is gedefinieerd door het Text Encoding Consortium (TEI). Het doel is om toe te werken naar een combinatie van de flexibiliteit en gebruiksvriendelijkheid van online omgevingen met de structuur en duurzaamheid van de TEI-wereld. In het tweede onderzoek, uitgevoerd door Heidi Dowding, wordt gekeken naar de economische houdbaarheid van de digitale editie. Want terwijl onze subsidiënten en bestuurders vragen om open access toegang tot wetenschappelijke output, is het bepaald niet gratis om wetenschappelijke edities toegankelijk te houden. Is het mogelijk een manier te vinden om de editie te laten betalen voor zijn eigen onderhoud?

Onderwerpen die bij Europese partnerinstellingen aan de orde komen zijn onder andere de relatie tussen de wetenschappelijke editie en massadigitalisering, de rol van de digitale editie voor erfgoedinstellingen en de mogelijkheden van ‘social editing’.

Het gaat om uitermate relevant onderzoek voor de toekomst van de digitale editie. Het stemt tevreden dat de Europese Commissie de wijsheid heeft om niet alleen opleidingsnetwerken in nanotechnologie en computationele biochemie te ondersteunen.

Peter Boot

Geplaatst in Textualscholarship nieuws, weblog digital humanities

Comments are closed.