In het online tijdschrift The Heroic Age, een tijdschrift gewijd aan de vroege middeleeuwen in Noordwest-Europa, publiceert Daniel O’Donnell een prachtig artikel over de gevaren van onbezonnen omgang met digitale technologie: ‘The Doomsday Machine, or, “If you build it, will they still come ten years from now?”‘.

Aan de hand van de geschiedenis van het Domesday Project bespreekt O’Donnell de voornaamste caveats voor digitaliseringsprojecten:
* codeer niet voor specifieke hardware of software
* maak duidelijk onderscheid tussen inhoud en presentatie
* vermijd onnodige technische innovatie

Het artikel is zo goed omdat het voelbaar maakt hoe verleidelijk het is om deze adviezen te negeren. De lessen zijn geen lessen die je één keer leert; het is zaak je constant bewust te blijven van het gevaar van de kant-en-klare oplossing op basis van beloften van softwareleveranciers.

Overigens is het artikel van O’Donnell ook een beetje reclame voor zijn initiatief van the Digital Medievalist, een samenwerkingsverband van mediëvisten met een belangstelling voor digitale technieken.

(Het Domesday project van de BBC, uit 1986, verzamelde een groot aantal gegevens, foto’s en film op laserdisc. Het project werd uitgevoerd ter gelegenheid van het 900-jarig bestaan van het Domesday Book, Willem de Veroveraar’s inventarisatie van zijn Britse gebieden, uit 1086. De ontdekking dat de schijven uit 1986 vrijwel niet meer te lezen waren, terwijl het boek uit 1086 perfect toegankelijk is, heeft tot heel wat gegniffel aanleiding gegeven).

Geplaatst in middeleeuwen, publicatie, standaard, weblog digital humanities

Comments are closed.