De Mondriaan Stichting en Digitaal Erfgoed Nederland hebben onlangs een boekje uitgebracht Cultureel erfgoed digitaal: Een leidraad bij projecten. Bij de digitale versie van het boekje is ook ondersteunend materiaal ter beschikking, zoals een voorbeeld van een informatieplan, een voorbeeld stroomschema, etc.

Uit het woord vooraf bij het boekje: ‘Uit de aanvragen bleek dat veel instellingen problemen ondervinden bij het ontwikkelen van digitaliseringsprojecten: ze hebben geen ervaring met het definiëren en begeleiden van dergelijke projecten, missen expertise in het digitaliseren of weten niet goed wat ze met de projectresultaten zullen doen. Ook is er behoefte aan betere afstemming en coördinatie tussen instellingen.

Dit boekje geeft een beknopt overzicht van wat er allemaal komt kijken bij het digitaliseren van culturele collecties. Het is mede gebaseerd op praktijkervaring uit projecten die met steun van de Mondriaan Stichting zijn gerealiseerd. Wij hopen dat het erfgoedinstellingen helpt bij het realiseren van digitaliseringsprojecten om hun collecties beter toegankelijk te maken voor het publiek.’

Het boekje behandelt op elementair niveau een aantal aspecten van digitaliseringsprojecten. Het besteedt aandacht aan organisatorische en technische aspecten. Het richt zich op mensen zonder veel ervaring, en is uitdrukkelijk een eerste inleiding in de materie. Soms lijkt het boekje zijn lezer een beetje te onderschatten, zoals in de bespreking van de ‘projectmatige aanpak’ in het eerste hoofdstuk.

In het tweede hoofdstuk wordt op een aantal technische aspecten ingegaan, waarbij de meeste aandacht uitgaat naar afbeeldingen. Aan andere formaten (geluid, bewegend beeld, tekst) wordt vrijwel geen aandacht besteed. Documentatie en het belang van gestandaardiseerde metadata komen hier wel aan de orde.

Hoofdstuk drie geeft een aantal summiere overwegingen over de architectuur en navigatie van een multimediapresentatie. Hoofdstuk vier bespreekt de keuze tussen zelf doen en uitbesteden, en geeft een aantal adviezen over de selectie van en omgang met een externe partner.

Hoofdstuk vijf behandelt een aantal aspecten van inrichting en beheer van een website. Het bevat nuttige gegevens en adviezen. Hoofdstuk zes, over de kosten van digitalisering, doet weinig meer dan het opsommen van een aantal categorieën van kosten. Twee bijlagen gaan in op auteursrechtelijke aspecten (een lezenswaardig stuk) en op het aanvragen van subsidie.

Het boekje heeft overigens een uitzinnige vormgeving – dat zal een kwestie van smaak zijn. Het is zeker de (geringe) moeite van het lezen waard. Het kan worden aangevraagd bij de Mondriaan Stichting.

Geplaatst in handleiding, publicatie, weblog digital humanities

Comments are closed.