Voortgaand op het onderwerp annotaties: een interessant artikel over het gebruik van annotaties in DLESE, de ‘Digital Library for Earth System Education’ is te vinden in D-Lib. Docenten en ‘learners’ (hebben we in het Nederlands een woord dat zowel studenten als leerlingen omvat?) kunnen aantekeningen maken bij digitaal lesmateriaal. Er is een aantal vooraf gedefinieerde types beschikbaar. Aantekeningen kunnen bestaan uit vrije tekst, maar er bestaat ook een faciliteit waarbij men een oordeel kan geven over de geschiktheid van het materiaal voor bijzondere groepen (bijvoorbeeld slechtzienden, of mensen met een taalachterstand).

Volgens het artikel is een motief voor een dergelijk systeem dat ‘The suite of annotations associated with a particular resource can grow and change rapidly without requiring constant, staff-intensive revision of the master resource record. This increases the library’s flexibility and responsiveness’. Dat is natuurlijk waar. Maar een dergelijke massa annotaties is tegelijkertijd een nieuw probleem. Want hoe vind je die ene relevante opmerking in een zee van meningen ‘otherwise lost in transient media like conversation, emails, or list servers’?

Een belangrijke beperking van het systeem dat DLESE gebruikt, is dat de annotaties betrekking hebben op een item uit de catalogus, niet op afzonderlijke pagina’s of alinea’s, en dus noodzakelijkerwijs aan de oppervlakte blijven.

Het XML schema waaraan de annotaties moeten voldoen wordt beschreven op de website.

Geplaatst in annotation, weblog digital humanities

Comments are closed.