De DBNL laat ons schrikken deze maand. Bij het maandelijkse overzicht van nieuwe titels zien we plotseling een aantal titels waarvoor alleen de scans beschikbaar zijn, dus geen leesbare of doorzoekbare tekst. Waarom? Is dit een beleidswijziging?

Eén van de als scan beschikbare teksten is Het vierde deel vande Tragische of claechlijcke historien, het werkje waarin Piet Verkruysse enige tijd geleden onbekende gedichten van Starter en Bredero ontdekte. Alle reden dus voor digitale beschikbaarstelling. Maar waarom zonder tekst? De afbeeldingen zijn reeds te vinden op Ursicula. Kennelijk is beschikbaarstelling zonder tekst niet alleen een tijdelijke oplossing?

Een andere tekst is Der minnen loep van Dirc Potter. De scans zijn hier van een manuscript. Van deze tekst is al een transcriptie aanwezig op de site van de DBNL. De toevoeging van een handschrift is op zich natuurlijk een goede zaak, hoewel enigszins verrassend. Het zou wel prettig zijn als we een mechanisme kregen om tussen de transcriptie en het handschrift heen en weer te schakelen (te meer daar in de transcriptie geen signaturen zijn opgenomen).

Het raadselachtigst is nog de aanwezigheid op deze plaats van Hendrik Conscience’s De leeuw van Vlaanderen. Dit is een tekst van eminent historisch belang, die ook eenvoudig valt over te typen (geen handschrift, geen gotisch). Wat kan de reden zijn deze tekst op zo gebrekkige wijze aan te bieden?

Voor het overige valt er natuurlijk ook deze maand weer veel te genieten:

Geplaatst in editie, weblog digital humanities

Comments are closed.