Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis doet een forse digitaliseringsinspanning: vier series uit de Rijks Geschiedkundige Publicatiën, in totaal 33 delen, zijn digitaal beschikbaar gemaakt. De tekst is doorzoekbaar gemaakt via OCR. Er kan gezocht worden in de tekst, de inhoudsopgave en de indices (vanwaar de hoofdtekst direcht benaderbaar is). De pagina’s zijn beschikbaar als afbeelding, als PDF en als OCR-tekst, die er op het eerste gezicht goed uitziet.

Het betreft de series
* De VOC. Beschrijving door Pieter van Dam 1693-1701, 7 delen.
* Ambtelijke adviezen van C. Snouck Hurgronje 1889-1936, 3 delen.
* Officiële bescheiden betreffende de Nederlands-Indonesische betrekkingen 1945-1950, 20 delen.
* Excerpta Romana, Bronnen der Romeinse Geschiedenis van Nederland, 3 delen.

Aangekondigd wordt een groot aantal andere delen. Bovendien worden de gemaakte keuzes toegelicht en beargumenteerd.

Geplaatst in digitale bibliotheek, weblog digital humanities

Comments are closed.