En nog meer leerzaams:

Als we XML documenten maken voor onze edities, willen we die documenten ook valideren. We weten dan zeker dat we bepaalde (technische) fouten niet hebben gemaakt (alleen bestaande elementen gebruikt, geen letters in een datum ingevuld, niet leeftijd = RK of levensovertuiging = 46).

Dergelijke eisen die we aan documenten stellen, kunnen worden vastgelegd in een schemataal, en de ontwikkelingen op dat terrein hebben de laatste jaren niet stil gestaan. Rick Jelliffe heeft de familierelaties tussen de belangrijkere schematalen in kaart gebracht.

Een vreselijke alfabetsoep blijft het, maar de relaties te zien helpt wel.

Geplaatst in weblog digital humanities, xml

Comments are closed.