Eindelijk lijkt het onderwerp Webarchivering de aandacht te krijgen die het verdient.

Het European Archive beleeft zijn officiële start op 27 september 2006. Het European archive zal uitgroeien tot een Europese tegenhanger van het Internet Archive, bekend van de Wayback machine, dat nu al grote delen van het web archiveert. Het European archive streeft naar ‘universal access to all knowledge’, waarbij archiveren van het web de voornaamste speerpunt lijkt te zijn.

Zoals alom aangekondigd begint de Koninklijke Bibliotheek een onderzoeksproject naar het archiveren van Nederlandse websites.

En de Virtual Knowledge Studio van de KNAW kondigt een bijeenkomst aan over ‘Web Archiving for research’, op 26 september aanstaande. Deze bijeenkomst is speciaal gericht op de behoeften van de onderzoeker in de letteren en sociale wetenschappen. Bij deze presentatie wordt de “VKS Web Archiving Knowledge Base” gepresenteerd, een kennisbank op wiki-platform over de huidige stand van de kennis rond wetenschappelijke webarchivering.

Om een voorbeeld te geven van het belang van webarchivering: Postgenomic volgt een aantal weblogs op het gebied van de natuurwetenschappen, en destilleert uit de bijdragen een ranglijst van frequent aangehaalde wetenschappelijke artikelen en preprints. Vanzelfsprekend krijgen de artikelen die zo bovenaan komen te staan nog weer extra aandacht. En een artikel over imitatie van gelaatsuitdrukkingen bij resusaapjes dat hoog op de lijst staat bij Postgenomic, komt vandaag in de NRC Handelsblad uitgebreid aan de orde.
Ik weet niet of de NRC-redactie Postgenomic volgt, maar het is wel duidelijk dat zonder webarchivering het onmogelijk is om in de toekomst nog studie te doen naar processen van kennisverspreiding en canonisering.

Geplaatst in duurzaamheid, weblog digital humanities

Comments are closed.