Een interessant prototype van een editie van een middeleeuwse traditie van handschriften met glossen is aanwezig op http://www.kcl.ac.uk/humanities/cch/wlm/so/main.html.

Het is een voorbeeld van hoe Sinéad O’Sullivan van plan is om de glossen uit te geven bij de vroegchristelijke tekst van Prudentius’ Psychomachia.

Het scherm is verdeeld in drie kolommen; links staat een transcriptie van één van de handschriften, rechts een afbeelding ervan, in het midden de glossen zoals die voorkomen in de verschillende handschriften. Alle kolommen zijn onderling gelinkt. In de afbeelding is aangegeven welk deel van de afbeelding hoort bij welke glos; klikken op een deel van de afbeelding brengt je bij de transcriptie van de glos.

Volgens het onderzoeksplan zal, uitgaande van de transcriptie, ook een typologie van glossen worden ontwikkeld, die vanuit de editie opvraagbaar wordt. Daarvan is in het prototype nog niets zichtbaar gemaakt. Het is een interessante vraag om over na te denken hoe je een dergelijke typologie in deze context zou willen tonen.

Geplaatst in editie, middeleeuwen, weblog digital humanities

Comments are closed.