Een interessante maar ook enigszins merkwaardige vorm van annotatie: het Ecclesiastical Proust Archive. De onderzoeker, Jeff Drouin, heeft alle passages in À la recherche du temps perdu waarin sprake is van een kerk, concreet of abstract, getranscribeerd. Hij heeft de passages voorzien van ‘associaties’ (een soort steekwoorden), een beschrijving van de narratieve context, en een afbeelding – hetzij een afbeelding van de bedoelde kerk, hetzij een afbeelding die in sfeer dichtbij de betreffende passage staat. Aan de afbeeldingen zijn vervolgens weer steekwoorden toegekend. Het geheel is doorzoekbaar gemaakt.

In een Rationale haalt Drouin Jerome McGann aan: de gebruiker voert een soort experiment uit door “sequential engagements with non-sequential forms of knowledge and experience—immediate encounters with abstract or complexly mediated forms” (McGann, The Rationale of Hypertext).

Drouin ziet zijn database als een bron voor andere onderzoekers. Waarschijnlijk kan zijn werk onverwachte verbanden blootleggen of suggereren. Maar vooral de gekoppelde afbeeldingen lijken vaak erg willekeurig.

Geplaatst in annotation, weblog digital humanities

Comments are closed.