Online editie van een de dertiende-eeuwse tekst ‘De legibus et consuetudinibus Angliae’ (Over de wetten en gebruiken van Engeland) toegeschreven aan Henry of Bratton.

Een aardig aspect aan de uitgave is de parallelpresentatie van de versies in het Latijn en het Engels, waarbij de noten in beide talen zichtbaar kunnen worden gemaakt en verborgen. Bladeren naar een volgende bladzijde, of zoeken via de inhoudsopgave, past alle frames gelijktijdig aan. Tekstkritische gegevens (over de status van tekstdelen) worden duidelijk gemaakt via kleuren en verschillende soorten teksthaken.

Geplaatst in editie, middeleeuwen, weblog digital humanities

Comments are closed.