De weblog van een Amerikaanse promovenda die zichzelf TEI leert: Donna Jan does TEI. Learning the Text Encoding Initiative, whether I like it or not. Jan Pridmore werkt aan een digitale editie van een gedichtenbundel van Frank O’Hara, Lunch Poems. De achterliggende vraag van haar weblog is: is het realistisch om te verwachten dat een tekstbezorger, iemand met een letterkundige achtergrond, XML en TEI leert om een editie te kunnen maken? De meningen daarover verschillen, ook binnen het Huygens Instituut. Het hoeft misschien geen kwestie te zijn van alles of niets: één persoon die zich alle benodigde technische kennis zelfstandig eigen maakt.

Hoe dan ook, TEI leren zonder voorafgaande kennis van XML is een flinke opgave, zeker voor wie dat zelfstandig doet. De TEI Council, het lichaam dat verantwoordelijk is voor de TEI Guidelines, is zich daarvan zeer bewust. De Council, waarvan ik tegenwoordig deel uitmaak, heeft zichzelf ten doel gesteld om een ‘Getting Started with the TEI’-document te ontwikkelen dat beginners in TEI helpt om op gang te komen. Het streven is om omstreeks de ledenbijeenkomst in november een concept-versie gereed te hebben.

Geplaatst in tei, weblog digital humanities

Comments are closed.